Pożyczka w lombardzie

Pożyczka w lombardzie

Pożyczka w lombardzie to szczególny rodzaj pożyczki oferowanej pod zastaw. Uzyskanie pożyczki możliwe jest po przedstawieniu zabezpieczenia. Mogą być to rzeczy ruchome o znacznej wartości lub (rzadziej) takie prawa zbywalne […]

Kredyt samochodowy z ratą balonową

Jak wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego tylko w 2014 roku w Polsce kupiono 327 319 nowych samochodów osobowych. Za część z nich zapłacono gotówką, pozostali nabywcy sfinansowali wspomnianą […]

Dofinansowania dla firm w lipcu

Lipiec to kolejna szansa dla przedsiębiorców na zdobycie finansowego wsparcia na rozwój swojej działalności w ramach funduszy unijnych. Kryteria poszczególnych projektów są oczywiście różne, podobnie jak cele na które można […]

Rekomendacje

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) .

Autor w artykułach opiera się na swojej wiedzy oraz poglądach, według stanu na dzień ich sporządzenia. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie artykułów czy rekomendacji.

Rekomendacje nie mają na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego użytkownika serwisu. Korzystając z rekomendacji oraz artykułów na portalu nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym.

Prawa Autorskie

Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24,poz.83). Żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, rejestrujących bez uprzedniego pisemnego zezwolenia autora portalu. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze bez zgody administratora.