Fundusze unijne dla firm w 2018 r.

Budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020 daje osobom prowadzącym działalność gospodarczą sporo szans na zdobycie finansowych grantów. Wszystko wskazuje na to, że to ostatni tak korzystny dla przedsiębiorców budżet. Na jakie projekty warto zatem zwrócić uwagę w kolejnych miesiącach 2018 roku?

Miliardy dla firm

Największymi beneficjentami unijnych funduszy w latach 2014-2020 są – obok samorządów – przedsiębiorcy. W tym czasie Wspólnota przeznaczy na ich rozwój aż 20 mld euro. Bieżący rok, to dla firm kolejne szanse na otrzymanie finansowego wsparcia na rozwój swojej działalności. Eksperci nie mają wątpliwości – kolejny budżet nie będzie dawał przedsiębiorcom tylu szans na pozyskanie pieniędzy z unijnej kasy. W nowej kasie na lata 2021-2027, która może zostać dopięta dopiero w drugiej połowie 2019 roku, uwzględnione mogą zostać tylko podmioty, których funkcjonowanie wiąże się dużym ryzykiem. Mowa tu o firmach realizujących projekty innowacyjne oraz badawczo-rozwojowe. Ich działalność jest bardzo istotna, jeśli chce się podnosić konkurencyjność gospodarki. Jak podkreśla wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński w rozmowie z Puls Biznesu, w nowym budżecie „w mniejszym stopniu będziemy przeznaczać granty na standardowe wsparcie rozwoju firm, czyli dofinansowanie inwestycji np. w ich rozbudowę czy zakup nowych urządzeń”. Większe pieniądze będą za to możliwe do pozyskania pod postacią instrumentów dłużnych, np. pożyczek, poręczeń czy gwarancji.

Wsparcie dla słabo rozwiniętych regionów

Od początku marca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyjmuje wnioski w ramach działania „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Nabór dokumentów podzielony jest na etapy i potrwa do 30 maja. Program skierowany jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw ze słabiej rozwiniętych regionów. W praktyce oznacza to, że o granty będą mogły ubiegać się wszystkie przedsiębiorstwa z wyjątkiem tych zlokalizowanych na Mazowszu. W puli pierwszej odsłony programu jest 700 mln zł. Firmy, które nie wezmą w niej udziału mogą ubiegać się o wsparcie w jego drugiej edycji. Również w tym wypadku adresatami będą przedsiębiorstwa z 15 województw. Podobnie jak w I półroczu budżet wynosić będzie 700 mln zł.

Seal of Excellence

Od 8 maja do 5 czerwca trwać będzie nabór wniosków dla firm z sektora MŚP, które uzyskały certyfikat Seal of Excellence w ramach 1 Fazy Instrumentu w programie Horyzont 2020. Do zdobycia jest nawet 210 tys. zł. O wsparcie mogą ubiegać się również podmioty, które nabyły autorskie prawa majątkowe, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w ramach projektu, który posiada wspomniany certyfikat. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, działalność firmy ubiegającej się o granty może dotyczyć m.in.: badania rynku, użytkowników, szacowania ryzyka, zarządzania własnością intelektualną, opracowywaniem strategii innowacji czy poszukiwaniem partnerów. Jak możemy przeczytać na PARP, takie działania „wspierają (…) firmę w przygotowaniu solidnych podstaw projektu innowacyjnego, o wymiarze europejskim i spójnego ze strategią przedsiębiorstwa. Produktem powstałym w wyniku realizacji zaplanowanych działań, jest studium wykonalności, zawierające strategiczny biznes plan, wyznaczający kolejne kroki (techniczne, organizacyjne, finansowe, prawne) do wdrożenia projektu innowacyjnego”.

Szybka ścieżka

Nawet 2,85 mld zł zostanie rozdzielone między przedsiębiorców realizujących projekty badawczo-rozwojowe (B+R) w ramach „Szybkiej ścieżki”, czyli najpopularniejszego programu dotacyjnego dla firm. Niestety dla polskich firm, największe szanse na otrzymanie grantu mają rozwiązania niedostępne na naszym rynku. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czyli instytucja organizująca nabory będzie zwracać szczególną uwagę na pioniersk0ść danego przedsięwzięcia – przede wszystkim przez pryzmat oczekiwanych wyników prac B+R dla wzrostu konkurencyjności rodzimej gospodarki na polu międzynarodowym. Podejmowane przez firmy działania muszą być również opłacalne pod kątem biznesowym.

Go to brand

Kolejną szansą na dotacje jest „Go to brand”. To program skierowany do firm, które planują podbój perspektywicznych rynków pozaeuropejskich: Algierii, Indii, Iranu, Meksyku i Wietnamu. W jego puli znajduje się 150 mln zł. Jeden mikro-, mały lub średni przedsiębiorca ma szanse otrzymać aż 850 tys. zł, które może przeznaczyć na chociażby udział w targach, wystawach, misjach i konferencjach zagranicznych. Otrzymane środki umożliwią również pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem konsultanta, którego zadaniem mogłaby być pomoc w promocji firmy na nowym rynku. O środki mogą ubiegać się firmy z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. O jakich sektorach zatem mowa? To: biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda polska, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, polskie specjalności żywnościowe, sprzęt medyczny, branże kosmetyczna, meblarska, usługi prozdrowotne. Nabór wniosków trwa do 8 maja.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *