Kredyt obrotowy – czym jest i jakie są jego rodzaje?

Kredyt obrotowy sprawdzi się w przypadku firm, które mogą pochwalić się dobrą kondycją finansową. Warunkiem jego uzyskania jest odpowiednia zdolność kredytowa i dobra historia kredytowa. Kredyt obrotowy może zostać udzielony zarówno na rachunku bieżącym, jak i na rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy – podstawowe informacje

Do najważniejszych cech kredytu obrotowego zalicza się fakt, że nie jest on zabezpieczony rzeczowo. Nie musi być to jednak regułą. W sytuacji w której kwota kredytu jest znacząca bank może poprosić nas o przedstawienie dodatkowych poręczeń. Tym, co jeszcze charakteryzuje kredyt obrotowy jest to, że jest to kredyt niecelowy. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca nie musi wykazywać na co przeznaczy przyznane w ramach kredytu środki. Kredyt obrotowy udzielany jest na okres do jednego roku, co pozwala zaliczyć go do kredytów krótkoterminowych.

Kredyt obrotowy – rodzaje

W podstawowym zakresie kredyty obrotowe dzielą się na kredyty obrotowe odnawialne i kredyty obrotowe nieodnawialne. Niekiedy spotkać się można również z kredytem, który łączy cechy obu wymienionych produktów, występuje on jednak dość rzadko. Taki kredyt przedsiębiorca otrzymuje z limitem degresywnym, czyli zmniejszającym się w odstępach czasu (np. co kwartał). Podobnie jak w przypadku kredytów dla firm, to jak wysoki kredyt zostanie nam przyznany zależy od oceny zdolności kredytowej. Kwota finansowego wsparcia wynika wprost z osiąganych przez firmę obrotów i zazwyczaj stanowi ich średniomiesięczną jednokrotność.

Kredyt obrotowy odnawialny

Kredyt obrotowy odnawialny uruchamiany jest w postaci linii kredytowej na rachunku bieżącym lub kredytowym (na tej zasadzie działają np. karty kredytowe).

Odnawialność kredytu polega na tym, że przedsiębiorcy zostaje przyznane finansowe wsparcie w określonej wysokości, a środki są stale dostępne na firmowym rachunku. Tym samym, można sięgnąć po nie w dowolnym momencie. To, ile można wydać zależne jest od wysokości przyznanego limitu (nie wolno go przekroczyć). Jednocześnie, jeśli przynajmniej część środków zostanie wykorzystana, to każda wpłata na rachunek przyczyni się do spłaty limitu i zwiększy środki z których możemy ponownie skorzystać.

Wady kredytu obrotowego

Do najczęściej wymienianych wad odnawialnego kredytu obrotowego zalicza się…ryzyko jego nieprzedłużenia na kolejny okres. Może mieć to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy kondycja finansowa przedsiębiorstwa uległa pogorszeniu lub gdy ponad miarę korzystaliśmy z przyznanego limitu.

Tym, o czym należy pamiętać jest także…złożenie wniosku o przedłużenie linii kredytowej. Jeśli nie zrobimy tego w wymaganym terminie może się okazać, że będziemy musieli jednorazowo spłacić całą kwotę, a kolejny limit nie zostanie nam przyznany. Co musimy zrobić, byt tak się nie stało? Poza wspomnianym już złożeniem wniosku i terminową spłatą odsetek, konieczne jest także utrzymywanie odpowiednich obrotów na rachunku. Co ważne, muszą one wynikać z bieżącej działalności przedsiębiorstwa i nie mogą mieć okazjonalnego charakteru. Jeśli korzystamy z obrotowego kredytu odnawialnego miejmy na uwadze również to, że bank monitoruje naszą finansową aktywność przez cały okres trwania umowy kredytowej (a nie tylko chwilę przed wydaniem decyzji o odnowieniu limitu).

Wadą kredytu obrotowego z limitem odnawialnym jest także to, że należy odnawiać go jako całość. W większości przypadków kredyty obrotowe przyznawane są na 12 (rzadziej na 36) miesięcy. Po upływie tego terminu bank ponownie zbada zdolność kredytową firmy, przyjrzy się jej przychodom i na tej podstawie podejmie decyzję o przedłużeniu (lub nie) finansowego wsparcia na kolejny okres.

Zalety kredytu obrotowego

Największą zaletą kredytu obrotowego są niewielkie koszty. Oprocentowanie jest niskie (pod warunkiem, że bank uzna, że jesteśmy godnymi zaufania klientami), a odsetki uiszczamy jedynie od tej kwoty, którą rzeczywiście wykorzystamy. Dlatego (co dla niektórych może okazać się zaskakujące) dobrą praktyką jest ubieganie się o ten kredyt wówczas, gdy nie zmagamy się z kłopotami finansowymi. Po pierwsze, w takiej sytuacji prawdopodobieństwo tego, że kredyt zostanie nam przyznany jest spore, po drugie będzie rezerwą finansową, którą w razie potrzeby przeznaczymy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Tym bardziej, że dopóki z kredytu nie skorzystamy, to…nie będziemy musieli za niego płacić.

Co oczywiste, oprocentowanie to nie jedyna kwestia, którą należy rozważyć zastanawiając się nad tym czy kredyt obrotowy, to opłacalne rozwiązanie. Istotne są także koszty wejścia tj. prowizja za udzielenie kredytu. Niestety, ta w większości banków płatna jest co roku, przy każdym odnowieniu limitu.

Na korzyść tej formy finansowania przemawia także to, że jedynie w niewielkim stopniu obciąża ona firmowy budżet. Chociaż nie musimy obawiać się tu miesięcznych rat, to pamiętajmy, że jak każde zobowiązanie, tak i kredyt obrotowy, będziemy musieli prędzej czy później spłacić. Stąd też lepiej przeznaczyć go na uregulowanie cyklicznych płatności niż na pokrycie jednorazowych wydatków.

Podsumowanie

Kredyt obrotowy może stanowić remedium na zatory płatnicze i służyć sfinansowaniu bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Nie jest przeznaczony dla klientów detalicznych, o jego przyznanie mogą ubiegać się jedynie osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *