Najważniejsze zmiany w prawie podatkowym

Mimo iż wkrótce będziemy na półmetku 2018 roku, to warto przyjrzeć się zmianom w prawie podatkowym. Zwłaszcza, że niektóre obciążenia dopiero zaczną obowiązywać, a inne zapowiadane są z dnia na dzień, jak np. danina solidarnościowa. Na co więc warto zwrócić uwagę?

Budżet napięty do granic możliwości

Najważniejsze zmiany w prawie podatkowym

Uszczelnianie systemu podatkowego to jedna ze specjalności obecnego rządu. Trudno się temu dziwić. Wydatki socjalne pochłaniają ogromną część środków z krajowego skarbca. W tegorocznym budżecie na wypłaty związane z programem „Rodzina 500+” zarezerwowano kwotę w wysokości 24,5 mld złotych! Z kolei obniżenie wieku emerytalnego ma w latach 2017-2021 kosztować 54 mld złotych. Budżet jest więc bardzo napięty. Wydatków jednak nie ubywa, a wręcz przeciwnie. Strajk rodziców dzieci niepełnosprawnych sprawił, że premier Mateusz Morawiecki już zapowiedział nowy podatek dla najbogatszych, tak zwaną daninę solidarnościową (o której za chwilę). Uzyskiwane w ten sposób kwoty mają pokryć koszty związane ze spełnieniem żądań protestujących. Pieniądze nie biorą się zatem z nieba, a wielomiliardowe nakłady finansowane są dzięki wpływom z podatków. Nie oznacza to jednak, że rząd tylko nakłada nowe zobowiązania na swoich obywateli.

Kwota wolna od podatku i koszty uzyskania przychodu

Naszą wyliczankę zacznijmy więc od czegoś milszego, czyli kwoty wolnej od podatku. Od 1 stycznia 2018 roku wynosi ona 8000 zł. Dotychczas było to 6600 zł. Osoby, których dochód nie przekracza tej stawki nie muszą w ogóle płacić PIT. Ministerstwo Finansów utrzymało degresywną kwotę wolną od podatku. Tym samym zmiany te obejmą również osoby zarabiające od 8 tys. zł do 13 tys. zł. W ich wypadku kwota zmniejszająca podatek wynosi od 1440 zł do 556,02 zł. Taka sama pozostanie natomiast kwota zmniejszająca podatek dla osób zarabiających od 13 tys. zł do 85 528 zł (556,02 zł). Należy pamiętać, że jest ona stopniowo zmniejszana aż do 0 zł. Następuje to, gdy płatnik osiągnie dochód w wysokości 127 000 zł.

Powody do zadowolenia mają też twórcy, choć nie wszyscy. Od początku roku próg 50 proc. kosztów uzyskania przychodów został zwiększony dwukrotnie – do 85 528 zł. Jeszcze w ubiegłym roku takim prawem objęte były wszystkie osoby, których przychód uzyskany został dzięki wykonaniu utworu lub innego przedmiotu praw własności intelektualnej będących przedmiotem prawa autorskiego. Nowe przepisy zakładają jednak, że nie wszyscy twórcy będą mogli skorzystać z podwyższonego limitu. Publicyści, aktorzy, dziennikarze, pisarze, osoby prowadzące działalność badawczo-rozwojową i naukowo-techniczną – to ich ustawodawca określił jako uprzywilejowanych do korzystania z „ulgi”. Wyłączono z niej natomiast inne profesje, jak np.: inżynierów, projektantów, tłumaczy, analityków czy copywriterów.

Najbogatsi dostaną po kieszeniach

Wraz z nastaniem 2018 roku zniesiony został górny limit składek do ZUS, wynoszący do niedawna trzydziestokrotność miesięcznego wynagrodzenia, czyli w minionym roku ponad 127 tys. złotych. Do tej pory osoby zarabiające powyżej tej kwoty nie musiały odprowadzać składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne. Teraz należności te będą odprowadzane od całości przychodu – tak samo zatem jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zmiany obejmą ok. 350 tys. najlepiej zarabiających Polaków. Szacuje się, że dzięki temu do budżetu państwa może w 2018 roku trafić 5,4 mld zł.

To jednak nie koniec obciążeń dla najbogatszych. Najnowszym pomysłem premiera Mateusza Morawieckiego jest danina solidarnościowa, która miałaby pokryć wydatki związane z żądaniami protestujących w sejmie rodziców dzieci niepełnosprawnych. Więcej o daninie solidarnościowej możecie przeczytać tutaj.

Dane CIT jawne

Dane największych płatników CIT będą jawne. Chodzi o ok. 4 tys. firm, których roczne przychody przekraczają 50 mln euro, a także podatkowe grupy kapitałowe. Pierwsze tego typu informacje zostaną przedstawione we wrześniu bieżącego roku i będą dotyczyć lat 2012-2018. Upublicznione zostaną m.in.: przychody, koszty, dochody, straty, wysokość należnego CIT i jego udział w zysku brutto wykazanym przez podmiot w sprawozdaniu finansowym. Takie wiadomości będą podawane cyklicznie – każdego roku do końca września, a ich aktualizacja będzie następowała co kwartał. Jeśli jakiś podmiot uzna, że dane nie są wiarygodne może zwrócić się do ministerstwa finansów o sprostowanie. Jeśli resort odmówi, musi wydać w tej sprawie decyzję. Z jednej strony ustawa ma pozwolić na kontrolę społeczną największych przedsiębiorstw. Z drugiej jednak pojawia się obawa o ich napiętnowanie.

CO z VAT-em?

Od 1 lipca 2016 roku najwięksi przedsiębiorcy prowadzą ewidencję VAT w ramach jednolitego pliku kontrolnego. Rok później obowiązkiem tym zostały objęte również podmioty z sektora MŚP (czyli małe i średnie przedsiębiorstwa), a od tego roku również mikroprzedsiębiorcy. JPK to zbiory danych, które firmy każdego miesiąca przedstawiają skarbówce. System usprawnia pracę urzędów czy organów kontroli skarbowej. Wprowadzenie takiej formy ewidencji sprawia, że odpowiednia jednostka państwowa może niemal natychmiast zweryfikować prawdziwość otrzymanych informacji, np. czy wydatek firmy pokrywa się z przychodem kontrahenta. To z kolei znacznie ułatwia oszustw.

Na początku lipca zaczną obowiązywać przepisy o podzielnej płatności (split paymant) dla podatników VAT. Kwota jakiejś transakcji, np. zakup towaru czy płatność za usługę będzie dzielona na dwa rachunki. Pierwsza część, czyli równowartość stawki netto trafi na konto dostawcy. Druga z kolei, czyli podatek VAT przelana zostanie na specjalnie utworzony vatowski rachunek kontrahenta. Takie konta zostaną założone przez banki, a ich prowadzenie nie będzie wiązało się z żadnymi kosztami. Do kieszeni firm trafi zatem jedynie kwota netto, co z kolei rodzi obawy o ograniczenie płynności finansowej przedsiębiorstw.

To jednak nie koniec zmian dotyczących podatku VAT. Od 30 kwietnia fiskus może zablokować przedsiębiorcy dostęp do rachunku bankowego, jeśli uzna, że zawierane przez niego transakcje mogą być nieuczciwe. Więcej o nowych uprawnieniach urzędników dowiesz się z naszego artykułu.

One thought on “Najważniejsze zmiany w prawie podatkowym

  1. Czy podczas kampanii nie mówili czegos o niepodnoszeniu podatków? 😀 W sumie jak każda partia przed wyborami. 500+ i emerytury same sie nie sfinansuja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *