Pożyczka w lombardzie

Pożyczka w lombardzie to szczególny rodzaj pożyczki oferowanej pod zastaw. Uzyskanie pożyczki możliwe jest po przedstawieniu zabezpieczenia. Mogą być to rzeczy ruchome o znacznej wartości lub (rzadziej) takie prawa zbywalne jak akcje czy obligacje

Pożyczka w lombardzie – podstawowe informacje

Pożyczka w lombardzieZaciągnięcie pożyczki w lombardzie to jeden z możliwych sposobów na pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Aby otrzymać pożyczkę w lombardzie musimy dysponować atrakcyjnym zabezpieczeniem, tj. takim, które obiektywnie przedstawia sobą jakąś wartość. Może być to sprzęt elektroniczny, sprzęt gospodarstwa domowego, biżuteria, złoto i kosztowności czy dzieła sztuki.

Pożyczka lombardowa udzielana jest na krótki okres (od 7 do 30 dni) i niestety dla zainteresowanych nią osób – na dość wysoki procent. Przez ten czas kiedy korzystamy z pożyczki, ustanowiony przez nas zastaw trafia do przechowalni. Nie należy się jednak martwić o pozostawione w lombardzie przedmioty, gdyż po pierwsze nadal pozostajemy ich właścicielami, a po drugie na mocy obowiązujących przepisów lombard ma obowiązek przechowywać je z należytą starannością. Wartość udzielanej pożyczki nie może przekraczać maksymalnej wartości zastawu.

Nim weźmiesz pożyczkę…

Podobnie jak przy korzystaniu z innych produktów finansowych, tak i przed wzięciem pożyczki w lombardzie będziemy musieli podpisać umowę. W sporządzonym dokumencie muszą znaleźć się nasze dane osobowe i dane kontaktowe. Konieczne jest także podanie kwoty pożyczki, przedmiotu zastawu (i jego wartości) oraz określenie terminu zwrotu zobowiązania. Dobrą praktyką jest uwzględnienie w umowie wszystkich związanych z udzieleniem pożyczki opłat (np. kosztu wyceny zastawu czy kosztu wykupu zabezpieczenia).

Należy również pamiętać, że zastaw nie tylko musi mieć określoną wartość, lecz przede wszystkim (jeśli lombard ma go przyjąć) mamy obowiązek być właścicielami tego przedmiotu, które ma stanowić zabezpieczenie. Dlatego też nim podpiszemy umowę pożyczkową konieczne będzie okazanie dowodu własności (np. potwierdzenia zakupu). Dzięki temu pracownik lombardu będzie miał pewność, że jesteśmy jedynymi właścicielami zastawianego przedmiotu i że nie pochodzi on z kradzieży.

Nim zdecydujemy się podpisać umowę, sprawdźmy kilka lombardów (przynajmniej tych w najbliższej okolicy) i wybierzmy ten z nich, który zaproponuje nam pożyczkę na najlepszych warunkach i najwyższą kwotę wyceny zastawu. Gdy umowa zostanie zawarta, będziemy mieć obowiązek oddać pożyczone środki w terminie i zgłosić się po odbiór zastawu. W niektórych lombardach możemy także ubiegać się o odroczenie terminu spłaty, jednak skorzystanie z tej opcji wiąże się z dodatkowymi opłatami. Jeśli jednak wiemy, że nie damy rady oddać pieniędzy w terminie, warto odpowiednio wcześniej skontaktować się z lombardem i poinformować jego pracownika o problemach finansowych. W sytuacji, gdy tego nie zrobimy zastawiony przedmiot stanie się własnością lombardu i trafi do sprzedaży.

Co można zastawić w lombardzie?

To, co dokładnie możemy zastawić w lombardzie zależy od tego, co jego pracownik zgodzi się przyjąć jako zabezpieczenie. Po pierwsze, musi być to przedmiot mający określoną wartość (od tego na ile atrakcyjny jest zastawiany towar zależne jest to, jaką kwotę pożyczki otrzymamy), po drugie musi on należeć do nas (konieczne będzie udokumentowanie tego faktu). Lombardy w zastaw przyjmują mienie ruchome o określonej wartości. Do najczęściej zastawianych w lombardzie przedmiotów zalicza się:

  • biżuteria,
  • złoto,
  • antyki,
  • obrazy,
  • sprzęt RTV,
  • sprzęt AGD,
  • sprzęt sportowy.

Zastawić możemy każdy przedmiot, który przedstawia sobą jakąś wartość. Jego wyceny dokonuje pracownik lombardu pełniący jednocześnie funkcję rzeczoznawcy. Co ważne, nie musimy zgadzać się ani z dokonaną wyceną, ani z zaproponowaną kwotą pożyczki i zawsze możemy poszukać lombardu, który zaoferuje nam lepsze warunki.

Ile kosztuje taka pożyczka?

Dokładny koszt pożyczki, którą bierzemy w lombardzie zależny jest od oferującej ją instytucji. W każdym lombardzie spotkamy się jednak z opłatami za udzielenie pożyczki czy za przedłużenie terminu spłaty. W tym drugim przypadku konieczne będzie wpłacenie na rzecz lombardu prowizji, której wysokość widnieje w umowie przedłużającej. To, ile finalnie zapłacimy za późniejszy termin zwrotu pożyczki, zależy od tego, o ile dokładnie spóźnimy się ze spłatą. Z punktu widzenia pożyczkobiorcy najkorzystniejszą opcją jest wybranie lombardu w którym wysokość prowizji i koszt pożyczki są ustalane indywidualnie i mogą być przedmiotem negocjacji pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Jak oddać pieniądze?

Gdy już będziemy w stanie zwrócić pożyczone środki możemy zrobić to osobiście w lombardzie lub upoważnić do tego osobę trzecią. Poza samą kwotą pożyczki uiścić będziemy musieli również prowizję liczoną od dnia oznaczonego w umowie.

Czy pożyczka lombardowa jest bezpieczna?

Jak już wspomnieliśmy, lombard pozostawione w ramach zastawu przedmioty musi przechowywać w należytym stanie, dzięki czemu wracają one do właściciela (oczywiście pod warunkiem spłacenia pożyczki) bez żadnych uszkodzeń. Jeśli chcemy mieć pewność, że brana przez nas pożyczka jest bezpieczna, warto odpowiednio oszacować to jakiej kwoty potrzebujemy oraz to w jakim czasie będziemy mogli ją zwrócić. Istotne jest także wybranie lombardu, który cieszy się zaufaniem klientów i ma dobre opinie. Warto tutaj zwrócić m.in. uwagę na to czy dany lombard w trakcie swojej działalności nie miewał przypadków zgubienia lub zniszczenia powierzonego mu mienia.

Z uwagi na fakt, że pożyczka w lombardzie to dość kosztowna opcja pozyskania dodatkowych środków finansowych, alternatywą dla niej może być pożyczka online. Jest ona równie bezpieczna, a związane z nią opłaty są o wiele niższe od tych związanych z pożyczką w lombardzie. Ponadto, firmy pożyczkowe często mają oddzielną ofertę dla osób prowadzących działalność gospodarczą – o takie finansowe wsparcie przedsiębiorcy mogą ubiegać się nawet już od pierwszego dnia prowadzenia swojej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *